Contact Us

บริษัท เตชินท์ อินเตอร์เทรด จำกัด

เลขที่ 3 ซอยเทียนทะเล 26 แยก 2 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Office

Office : 0813555191,0813555369

Email

blaupunkt.thailand@gmail.com

Social & Chat

Send A Message

BLAUPUNKT Distributor